Update Corona-maatregelen

26 november 2020

Sinds de meest recente persconferentie van 17 november zijn de maatregelen weer wat verruimd. Voor PHEV betekent dit dat alle lessen en repetities van al onze muziekgezelschappen weer door kunnnen gaan.

De enige beperking waar we ons nog aan te houden hebben is de maximale groepsgrootte van 30 personen (geldt voor de repetities van het Harmonieorkest).

Verder houden we ons nog steeds aan de algemeen afgekondigde maatregelen en het geldende protocol (versie 01-10-2020).

Corona maatregelen

14 oktober 2020

Gisteren zijn tijdens een persconferentie wederom aanvullende maatregelen afgekondigd m.i.v. vandaag woe 14-10 om 22.00 uur. 

Na bericht van de KNMO en overleg met gemeente en VZT vandaag betekent dit voor PHEV het volgende met ingang van vandaag 22.00 uur.

 

Aanvullend op het huidige protocol (standdatum 01-10-2020, zie website: https://phev.nl/reglementen-en-formulieren) gelden de volgende maatregelen voor PHEV:

- We adviseren iedereen dringend om in het VZT mondkapjes te dragen. Dit mondkapje kan dan bij de repetitie na plaatsnemen op de eigen stoel of slagwerkpositie afgezet worden. Na de repetitie zet iedereen dan het mondkapje weer op.

- Het VZT sluit uiterlijk om 22.00 uur. Dit betekent dat de repetities op tijd stoppen, zodat iedereen om 22.00 buiten kan zijn. NB: hier gaat de gemeente ook op handhaven.

 

Daarnaast vragen we extra aandacht aan de reeds in het protocol staande punten:

- Houd de onderlinge afstand in de gaten. Zowel tijdens de repetitie als tijdens het lopen in het VZT.

- Houd je aan de looprichting en de wijze van binnenkomen en weggaan: door de voordeur in en door de nooddeuren de zaal uit.

- Neem al je spullen mee naar je eigen stoel en maak daar je instrument gereed.

 

De maximale groepsgrootte van 30 per ruimte blijft gegarandeerd doordat het Harmonieorkest tot nader bericht blijft repeteren in 2 groepen na elkaar. De andere orkesten kunnen vanwege hun omvang in zijn geheel repeteren.

 

 

Rabobank Clubsupport: stem op Harmonie PHEV

30 september 2020

Ook dit jaar doet Harmonie PHEV weer mee met de landelijke “Rabobank ClubSupport”. Ieder lid van de Rabobank Eindhoven mag daarbij op PHEV stemmen, dus ook ouders, familie, buurtgenoten, vrienden, etc.  Daarom is het belangrijk om deze actie breed onder de aandacht te brengen in ons netwerk om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Onze opbrengst dit jaar besteden we aan “Muziek in ons dorp op z’n best”. Prachtige uitvoeringen voor jong en oud in Son en Breugel. Met verrassende concerten van onze orkesten en slagwerkgezelschappen, samen met solisten en collega muzikanten uit ons dorp zorgen we na onder meer het Bevrijdingsconcert in 2019 en het Koningsconcert in 2018 opnieuw voor prachtige producties. Door muziek en entertainment verbinden we zo mensen met elkaar in een gezamenlijke beleving.

 

Stemmen kan vanaf 5 oktober via uw eigen Rabo-app, deze link, of door te klikken op onderstaande poster.

 

Opschorten Kienen vanaf zondag 4 oktober

29 september 2020

Helaas hebben we het Covid-19 virus in Nederland nog niet onder controle en zijn er m.i.v. 29 september opnieuw extra beperkende maatregelen door het kabinet afgekondigd.

Dit betekent dat ook het Kienen op de zondagavond in Son en Breugel tot nader bericht helaas niet door gaat. Zodra het Kienen weer mogelijk is berichten we u daar over via de website, lokale pers en social media.

Hervatting Kienavonden

6 september 2020

Kienmaster Jan haalt kienmachine uit het vet en hervat kienavonden

Al tientallen jaren organiseert Harmonie Pro Honore et Virtute de wekelijkse kienavond in het Vestzaktheater, waarbij Jan van Gerwen al jaren de vaste kienmaster is. Iedere zondagavond, klokslag half 8, beklom hij het podium en begon hij met het omroepen van de kiengetallen. Na 8 maart van dit jaar moest er noodgedwongen worden gestopt; het coronavirus had in Nederland zijn intrede gedaan en alle activiteiten werden met onmiddellijke ingang stilgelegd.

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, neemt Jan op zondag 6 september weer plaats op het podium achter zijn elektrische kienmachine om de getallen weer om te roepen tijdens de eerste ‘proef-kienavond’.

Meer informatie over het kienen is te vinden op de website:https://www.superkieneninson.nl

 

Yes, we mogen weer repeteren

18 juni 2020

Onlangs is het KNMO-protocol voor het repeteren in groepsverband goedgekeurd. Dat is natuurlijk goed nieuws.

Het landelijk protocol schrijft wel een groot aantal spelregels voor waar we ons aan te houden hebben. Dit protocol is inmiddels beweekt, afgestemd met het Vestzaktheater en door de gemeente Son en Breugel goedgekeurd. Ook zijn alle PHEV-ers via de mail geinformeerd hoe we de repetities weer hervatten.

De slagwerkorkesten zijn gestart op 12 juni, het Samenspeelorkest op dinsdag 15 juni en op 18 juni volgende de Opleidingsharmonie en het Harmonieorkest. Vanmwege de omvang en de ruimte in het VZT zal het Harmonieorkest voorlopig in 2 groepen repeteren, elk voldoende om te repeteren als mini-orkest.

Het zal best even wennen zijn om te repeteren met alle regels van het protocol. Het protocol biedt ook niet voor alle praktische zaken die we tegen komen een pasklare oplossing. Dus ook hierbij geldt: gebruik je gezonde verstand, let goed op jezelf en mede-muzikanten en maak vooral weer met veel plezier samen muziek.

Mocht je het protocol nog eens willen nakijken, kun je dat ook doen via deze pagina op de PHEV website

Individuele fysieke muzieklessen weer mogelijk

26 mei 2020

Op 28 april 2020 is door minister Van Engelshoven van OCW gesteld dat individuele muzieklessen toegestaan zijn mits de regels van het RIVM in acht worden genomen. Als reactie daarop hebben wij een plan van aanpak met voorgesteld protocol bij de gemeente Son en Breugel ingediend om weer te kunnen starten met de muzieklessen in de vertrouwde fysieke vorm. Vrijdag 15 mei hebben wij hier goedkeuring voor ontvangen.

Dat betekent dat wij vanaf maandag 18 mei weer gestart zijn met de individuele muzieklessen in het Vestzaktheater, en bij docenten thuis, voor leerlingen tot en met 12 jaar. Het protocol wat we hier met z'n alle naleven is verstuurd naar alle leerlingen en docenten en is terug te vinden op https://phev.nl/reglementen-en-formulieren. Inmiddels hebben we ook toestemming om leerlingen vanaf 13 jaar vanaf 1 juni fysieke muzieklessen te laten volgen. 

Nog niet alle docenten verzorgen al per de genoemde dat de lessen fysiek. Voor alle muzieklessen geldt dat leerlingen afspraken maken met hun docent op welke momenten en waar ze les krijgen. Voor details zie het protocol.

We houden de richtlijnen van de diverse instanties in de gaten en zullen het protocol waar nodig aanpassen. En in alle gevallen benadrukken we: gebruik je verstand in het omgaan met elkaar, zoals we dat de afgelopen maanden hebben aangeleerd.

Corona Maatregelen verlengd t/m 19 mei

24 april 2020

Maatregelen i.v.m. Corona-virus verlengd t/m 19 mei.


Afgelopen dinsdag zijn de afgekondigde maatregelen verlengd t/m 19 mei. De aangekondigde verruiming voor onderwijs voor basisschoolleerlingen en sport voor jongeren t/m 18 jaar geldt helaas niet voor de amateurmuzieksector.

Voor PHEV betekent dit concreet dat de huidige situatie voort duurt tot zeker 19 mei. Alle fysieke lessen, repetities, optredens en andere activiteiten gaan tot 19 mei niet door.

Hoe graag we ook hadden aangekondigd dat fysieke muzieklessen en mogelijk ook repetities voor de jeugdorkesten weer mogelijk zouden zijn, het is helaas nog niet toegestaan. 

Achter de schermen werkt de KNMO, samen met andere organisaties in de cultuursector i.o.m. de beleidsmakers in Den Haag aan protocollen om onze muziekhobby op korte termijn weer mogelijk te maken. Zie de website van de KNMO voor een nadere toelichting van de Corona-maatregelen voor de amateur-muzieksector.

Gisteren heeft de KNMO ook besloten om alle concoursen voor 2020 af te gelasten. Voor het Harmonieorkest betekent dit dus geen deelname aan het concours dit jaar. 


 

Corona maatregelen verlengd t/m 28 april

8 april 2020

Maatregelen i.v.m. Corona-virus verlengd t/m 28 april.


Het Coronavirus blijft ons allen in een greep houden. Ieder van ons wordt er op de een of andere manier door geraakt. Als (groot)ouder, als kind, als werknemer of werkgever, als scholier of student, als ondernemer, als mantelzorger, als vrijwilliger, als muzikant, docent of dirigent.

Op 31 maart heeft het kabinet besloten alle maatregelen in het kader van het Coronavirus tot en met 28 april 2020 te verlengen. Dit bovenop de maatregel dat evenementen met vergunnings- of meldplicht tot 1 juni verboden zijn. Ook de KNMO schaart zich achter deze maatregelen en het Vestzaktheater is gesloten.

Voor Harmonie PHEV betekent dit dat onze repetities van de muziekgezelschappen, de fysieke muzieklessen, de optredens, en alle overige samenkomsten, zoals ook het kienen, tot en met 28 april 2020 niet door gaan. 

Daarnaast hebben de maatregelen ook gevolgen voor activiteiten die nà 28 april gepland staan. Of, en de wijze waarop deze doorgaan, beraden we ons als bestuur nog in overleg met betrokken dirigenten, docenten, organiserende commissies en andere betrokkenen. Het volgende is nu wel duidelijk:
- Het Lenteconcert van de Opleidingsharmonie en de (Leerling)Percussiegroep op 17 mei gaat niet door.
- Het schoolpleinconcert op 18 juni gaat niet door.
- De theorie en praktijkexamens plannen we in de 2e helft van 2020.

Ook nu geldt dat de landelijke en aangekondigde maatregelen en adviezen in beweging zijn. Mochten er aanleidingen zijn om onze maatregelen opnieuw aan te passen, of te verlengen, dan horen jullie dat via de mail, website en social media. 

Aanvullende Maatregelen Corona-virus

14 maart 2020

Harmonie PHEV last t/m 06 april alle activiteiten ivm Corona-virus af 

Op basis van de nationale maatregelen van donderdag 12 maart  en adviezen van de KNMO hebben wij als PHEV-bestuur besloten om ook onze maatregelen aan te scherpen.

Met ingang van heden gaan al onze activiteiten niet door. Dit geldt in ieder geval t/m 06 april. Dus geen repetities, uitvoeringen en lessen. Ook het Kienen vervalt.

Mochten er de komende periode aanleidingen zijn om onze maatregelen opnieuw aan te passen, of te verlengen, dan publiceren we dat op onze website en social media.

Pages